Pengumuman.

...
22 September 2021

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami  berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan"